Indkaldelse til Generalforsamling (2022)

Brydeklubben Thors Venner

Generalforsamling i Thors Venner
Onsdag den 10. Maj kl. 18.30 i BK Thors klubhus
Gartnervej 1-3 , 4800 Nykøbing Falster

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning ved Stine Lindskou
 3. Kasserers beretning ved Sonja Ekstrøm
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af suppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Valg af revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Brydeklubben Thor

Generalforsamling i BK Thor
Onsdag den 10. maj 2023 kl. 19.00 i BK Thors klubhus,
Gartnervej 1-3 , 4800 Nykøbing Falster

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Årsregnskabet
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Indkommende forslag
  a. Indkommende forslag skal indsendes senest 8 dage før generalforsamlingen til formand Patrick Hyllegaard Pedersen på mail: ph@bkthor.dk
 7. Valg af formand for 2 år – på valg
  Patrick Hyllegaard
 8. Valg af b-medlemmer for 2 år – på valg
  Peter Jensen
  Pia Larsø
 9. Valg af b-medlemmer for 1 år
 10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter – på valg
  Luca Holt
  Benjamin Petersen
 11. Valg af revisorer – på valg
  Brian Arming
  Christina Rysse
 12. Valg af revisorsuppleant – på valg
  Henning Jensen
 13. Eventuelt

  Brydeklubben Thor er efter generalforsamlingen vært ved smørrebrød. Tilmelding til dette skal
  ske senest den 3. maj til Patrick Hyllegaard på sms/tlf. 41832501