Sportslinjen (HHX)

Udannelse og elitesport på samme tid​

Hvad går det ud på?

Hvad går det ud på? Det er meningen, at du skal have mulighed for at udvikle dit talent OG samtidig kunne tage en merkantil studentereksamen med et godt resultat PÅ NORMERET TID! To gange ugentligt vil der være mulighed for at træne om formiddagen.

Hvem er du?

Du er en idrætsudøver på højt plan, som interesserer dig for handel, økonomi og sprog. Du ved, uddannelse er vigtigt, og at det kan være svært at forene med din idræt. Du vil gerne gå på en ungdomsuddannelse, der er bogligt funderet, og du vil på et tidspunkt gerne kunne studere på en videregående uddannelse. Du klarer dig godt i skolen, og du læser dine lektier.

Hvad skal du gøre?

For at kunne få lov til at gå på sportslinjen skal du godkendes af enten NFC, TSØ, NFH eller Brydeklubben Thor. Hvis klubben synes, det er en god idé, indkaldes du og dine forældre til et møde før sommerferien. Du skal også sikre dig, at du opfylder betingelserne for at starte på en gymnasial uddannelse.

Hvad kan du forvente?

Du vil gå i en klasse med studieretningsfagene Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A og med tysk B som andet fremmedsprog. I din klasse vil der også være elever, som ikke dyrker sport. Din klub bestemmer, hvad der skal ske de to formiddage, du ikke har timer på skemaet. Vi holder jævnligt møder med og om dig – og vi har den filosofi, at hvis du ikke klarer det godt i skolen, vil du heller ikke klare det godt sportsligt!

Hvad er en merkantil studentereksamen?

Tidligere hed det hhx og handelsgymnasiet. Indholdsmæssigt har reformen med navneændringen ikke haft den store betydning. Uddannelsen er gymnasial og åbner for at læse videre. Fagene er dels samfundsvidenskabelige dels humanistiske. Du får ingen naturvidenskabelige fag (altså fysik, biologi og kemi). 
De fleste af vores studenter læser videre på CBS, men mange vælger meget forskelligartede uddannelser – alt fra jura til sygeplejerske.


KONTAKT NKC