Indkaldelse til Generalforsamling

Brydeklubben Thors Venner

Generalforsamling i Thors Venner
Onsdag den 24. April kl. 18.30 i BK Thors klubhus
Gartnervej 1-3 , 4800 Nykøbing Falster.

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Bestyrelsens og medlemmers forslag
 7. Valg af formand
  1. Stine Lindskou er først på valg i år 2025
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  Jesper Munksbo & Christina Skærup Nyberg er først på valg i år 2025.
  Linda Scharff Mortensen & Michael Weidick Planeta er på valg.
 9. Valg af kasserer
 10. Valg af suppleanter
  Kasper Jensen Nyberg og Sonja Ekstrøm er på valg.
 11. Valg af revisor
 12. Valg af revisorsuppleant
 13. Eventuelt
 

Brydeklubben Thor

Generalforsamling i BK Thor
Onsdag den 24. april 2024 kl. 19.00 i BK Thors klubhus,
Gartnervej 1-3 , 4800 Nykøbing Falster

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af stemmetællere

 3. Bestyrelsens beretning

 4. Årsregnskabet

 5. Fastlæggelse af kontingent

 6. Indkommende forslag
  a. Indkommende forslag skal indsendes senest 8 dage før generalforsamlingen til ph@bkthor.dk

 7. Valg af formand for 1 år

 8. Valg af kasserer for 2 år (i bestyrelsen)

 9. Valg af b-medlem for 2 år

 10. Valg af b-medlem for 2 år

 11. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år

 12. Valg af 2 revisorer for 1 år

 13. Valg af revisorsuppleant for 1 år

 14. Eventuelt

  Brydeklubben Thor er efter generalforsamlingen vært ved smørrebrød. Tilmelding til dette skal
  ske senest den 19. april 2024 til Patrick Hyllegaard på sms/tlf. 41832501