Indkaldelse til Generalforsamling

Brydeklubben Thors Venner

Generalforsamling i Thors Venner
Onsdag den 27. April kl. 18.30 i BK Thors klubhus
Gartnervej 1-3 , 4800 Nykøbing Falster

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning ved Stine Lindskou
 3. Kasserers beretning ved Sonja Ekstrøm
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af suppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Valg af revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Brydeklubben Thor

Generalforsamling i BK Thor
Onsdag den 27. april 2022 kl. 19.00 i BK Thors klubhus,
Gartnervej 1-3 , 4800 Nykøbing Falster

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Årsregnskabet
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Indkommende forslag
  a. Indkommende forslag skal indsendes senest 8 dage før generalforsamlingen til formand Patrick Hyllegaard Pedersen på mail: ph@bkthor.dk
 7. Valg af kasserer for 2 år – på valg
  Aleksandra Kogut
 8. Valg af b-medlemmer for 2 år – på valg
  Nick Eliasen
  Andreas Schulz
 9. Valg af b-medlemmer for 1 år
  Bjørn Ulriksen
 10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter – på valg
  Luca Holt
  Morten Ahlefeldt Hansen
 11. Valg af revisorer – på valg
  Brian Arming
  Ole Nielsen
 12. Valg af revisorsuppleant – på valg
  Henning Jensen
 13. Eventuelt

  Brydeklubben Thor er efter generalforsamlingen vært ved smørrebrød. Tilmelding til dette skal
  ske senest den 20. april 2022 til Patrick Hyllegaard på sms/tlf. 41832501