Generalforsamling: Mandag den 29. april 2019

Dagsorden til generalforsamling i Thors venner
Mandag den 29. april 2019, kl. 18.30 i BK Thors klubhus, Industrivej 8, 4800 Nyk.F.
1. Valg af dirigent
Forslag Ole Nielsen
2. Beretning
3. Regnskab
4. Valg
Lina – modtager genvalg
Lars – modtager genvalg
Pernille træder ud
5. Valg af en suppleant – vakant
6. Valg af revisorer
Søren Hyllegaard
Ole Nielsen
7. Valg af revisor suppleant
Peter Jensen

Dagsorden til Generalforsamling i Brydeklubben Thor
Mandag den 29. april 2019, kl. 19.00 i BK Thors klubhus, Industrivej 8, 4800 Nyk.F.

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Årsregnskabet
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
  Indkommende forslag skal indsendes senest 8 dage før generalforsamlingen til formand Morten Ahlefeldt Hansen på mail: morten@nakskovic.dk
 7. Valg af Formand for 2 år – på valg
  Morten Ahlefeldt Hansen – ønsker ikke at fortsætte
 8. Valg af b-medlemmer for 2 år – på valg
  Bjørn Ulriksen
  Valg af b-medlemmer for 2 år – på valg
  Thomas Nielsen – ønsker ikke at fortsætte
 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter – på valg
  2 vakante pladser
 10. Valg af revisorer – på valg
  Brian Arming
  Ole Nielsen
 11. Valg af revisorsuppleant – på valg
  Søren Hyllegaard Pedersen
 12. Eventuelt

Brydeklubben Thor er efter generalforsamlingen vært ved smørrebrød. Tilmelding til dette skal ske senest den 23. april 2019 hos Bjørn Ulriksen på sms/tlf. 25719006.