Generalforsamling: Torsdag den 2. juli 2020

Generalforsamling i Thors Venner
Torsdag den 2. juli kl. 18.30 i BK Thors klubhus
Gartnervej 1-3 , 4800 Nykøbing Falster

1. Valg af dirigent
Forslag Ole Nielsen
2. Beretning
3. Regnskab
4. Valg
5. Valg af en suppleant – vakant
6. Valg af revisorer
7. Valg af revisor suppleant

_______________________________________________________

Generalforsamling i Brydeklubben Thor
Torsdag den 2. juli kl. 19.00 i BK Thors klubhus
Gartnervej 1-3 , 4800 Nykøbing Falster

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Årsregnskabet
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Indkommende forslag
Indkommende forslag skal indsendes senest 8 dage før generalforsamlingen til formand Patrick Hyllegaard Pedersen på mail: ph@bkthor.dk
7. Valg af kasserer for 2 år – på valg
Lena Christensen
8. Valg af b-medlemmer for 2 år – på valg
Søren Hyllegaard Pedersen
Andreas Schulz
9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter – på valg
John Højgaard
Morten Ahlefeldt Hansen
10. Valg af revisorer – på valg
Brian Arming
Ole Nielsen
11. Valg af revisorsuppleant – på valg
Henning Jensen på valg
12. Eventuelt

Brydeklubben Thor er efter generalforsamlingen vært ved smørrebrød. Tilmelding til dette skal ske senest den 30. juni 2020 hos Patrick Hyllegaard på sms/tlf.: 41 83 25 01.