Nye indlæg

 

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling

06-10-2016
Onsdag d. 26. oktober 2016
kl. 19.45
i
BK Thors klubhus
Industrivej 8
4800 Nykøbing Falster

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Valg af kasserer
Uden for bestyrelsen

4. Valg af b-medlem – på valg
Christina Rysse for 2 perioder

5. Valg af b-medlem - på valg
Karina Koldby for 1 periode

5. Valg af suppleanter

6. Indkomne forslag

Lovændring af paragraf §4 stk.1 til:
…..og indkaldes med mindst 14 dages varsel på BK Thors sociale medier, samt ved opslag i klubben.

7. Eventuelt
 
Brydeklubben Thor | Industrivej 8, 4800 Nykøbing Falster - Danmark