Nye indlæg

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling BK Thor

14-04-2016
Dagsorden til Generalforsamling i Brydeklubben Thor

Torsdag d. 28. april 2016, kl. 19.00 i BK Thors klubhus, Industrivej 8, 4800 Nyk.F.


1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning

4. Årsregnskabet

5. Fastlæggelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Valg af Kasserer
Karina Koldby er på valg

8. Valg af b-medlemmer for 2 år – på valg
Henning Jensen er på valg
Søren Hyllegaard er på valg

Valg af b-medlemmer for 1 år
Vakant

9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter – på valg
Bjørn Ulriksen
Christina Rysse

10. Valg af revisorer – på valg
Brian Arming
Ole Nielsen

11. Valg af revisorsuppleant – på valg
Erik Jørgensen

12. Eventuelt


Af hensyn til bespisning skal I være venlige at tilmelde jer på petercfc@hotmail.com senest
d. 25.4.16, hvis man ønsker en bid brød.

 
Brydeklubben Thor | Industrivej 8, 4800 Nykøbing Falster - Danmark