Nye indlæg

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Thors Venner

10-04-2016
Ordinær generalforsamling i
Thors Venner
28. april 2016 kl. 19.00 i BK Thors klubhus,
Industrivej 8, 4800 Nykøbing Falster.

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af kasserer for 2 år –
På valg: Sonja Ekstrøm - ønsker genvalg

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
På valg: Patrick Hyllegaard Pedersen – ønsker genvalg
Morten Ahlefeldt Hansen – ønsker ikke genvalg

9. .Valg af 2 bestyrelsessuppleanter til bestyrelsen
På valg Lina Lauridsen og Stine Lindskou.

11.Valg af 2 revisor på valg Michael Kjæp og Birgit Holse

12.Valg af revisorsuppleant – på valg Ole Nielsen

13 .Evt.

Forslag der ønskes behandlet skal være formand Line Jasmin Stilling i hænde senest den 21. april 2016 på mail: stillingline@gmail.com

Med venlig hilsen

Thors venners bestyrelse
 
Brydeklubben Thor | Industrivej 8, 4800 Nykøbing Falster - Danmark